oriktig

oriktig
• orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • oriktig — adj ( t, a) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • falsk — • lögnaktig, osann, osannfärdig, opålitlig, bedräglig, falsk, förljugen • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • falsk, osann, oriktig, ogrundad, vilseledande • konstlad, onaturlig, tillgjord, falsk • förrädisk, falsk,… …   Svensk synonymlexikon

  • felaktig — • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • bristfällig, felaktig, skadad, sönder, undermålig • otillförlitlig, opålitlig, ovederhäftig, onöjaktig, felaktig • felaktig, bristfällig, oanvändbar, förvänd • bristfällig,… …   Svensk synonymlexikon

  • förkastlig — • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • ovärdig, föraktlig, förkastlig, skändlig, skamlig, tarvlig • föraktlig, vanhedrande, skamlig, neslig, förkastlig, avskyvärd, ärelös …   Svensk synonymlexikon

  • missvisande — • falsk, osann, oriktig, ogrundad, vilseledande …   Svensk synonymlexikon

  • obefogad — • överflödig, onödig, obehövlig, obefogad, fåfäng, oumbärlig • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • omotiverad, oberättigad, ogrundad, grundlös, meningslös, godtycklig • grundlös, obefogad, osann, ogrundad, obevisad,… …   Svensk synonymlexikon

  • orätt — • orättvisa, orätt, oförrätt, vrånghet • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig …   Svensk synonymlexikon

  • orättmätig — • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • grundlös, obefogad, osann, ogrundad, obevisad, ohemyl, orättmätig …   Svensk synonymlexikon

  • orättvis — • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig …   Svensk synonymlexikon

  • vilseledande — • förvillande, falsk, vilseledande, delusorisk, svekfull, sviklig, skurkaktig, lögnaktig • förrädisk, falsk, lömsk, bedräglig, vilseledande, svekfull, opålitlig • falsk, osann, oriktig, ogrundad, vilseledande, missvisande • förvillande, falsk,… …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”